Như các bạn đã biết khi công nghệ marketing thay đổi liên tục và phù hợp hơn với người dùng. Cũng như khách hàng tiếp cận.Chính vì vậy Video Marketing đang lên ngôi và phát triển mạnh mẽ. Chính vì những điều đó BodeCode thay đổi để thành công hơn. BodeCode chuyên cung cấp các video marketing, Giới thiệu công ty, quay phim tổ chức sự kiện. Sau đây là 1 số video chúng tôi đã hoàn thành. 

Một số dự án video chúng tôi đã thực hiện 

Cung cấp dịch vụ về truyền thông cũng như về Marketing - Hotline : 093 4414996 . Xem thêm